Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

Melly
17:00
"(...) w środku jesteś spiętym, wystraszonym ciałkiem, które wolałoby porozumiewać się z otoczeniem za pomocą dziwnych dźwięków, a nie zdań wielokrotnie złożonych z orzeczeniem, bo przecież słowa nie oddają stanów emocjonalnych i nie są zdolne wyrazić tego, co najważniejsze, oraz ponieważ nie za bardzo masz z kim podzielić tą refleksją."
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Melly
17:00
2088 74aa 390
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viatediousuncle tediousuncle
17:00
0978 22df 390
Melly
16:59
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viakredkowa kredkowa
Melly
16:59
5601 0b3e 390
Reposted fromSophiesphere Sophiesphere viakredkowa kredkowa
Melly
16:59
6897 6075 390
Reposted fromthegirl thegirl viakredkowa kredkowa
Melly
16:58
this isn't happiness™ peteski
Reposted fromweightless weightless viaEmilieBronte EmilieBronte
Melly
16:57
Melly
16:57
Reposted fromcouples couples viamadlenaa madlenaa
Melly
16:55
Melly
16:54
16:54
0937 7e72 390
Melly
16:54
9310 a1c9 390
Reposted fromwkropki wkropki viainsanedreamer insanedreamer
16:53
5486 cb04 390
16:53
5590 568d 390

May 26 2015

18:57
2715 75c3 390
Reposted fromklavgav klavgav viaWascon Wascon
Melly
18:56
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Melly
18:55
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 vianotperfectgirl notperfectgirl
Melly
18:53
"Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość."
— Edward Stachura
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaantamariel antamariel
18:52

I jest mi tak po prostu przykro, gdy pomyślę sobie jak beznadziejna jestem.

Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viafollowed followed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl